Automatizace, měření a regulace

V každém interiéru objektu musí být v rovnováze jeho teplota, vlhkost a jeho celkové klima.
Pro zajištění co nejdokonalejšího větrání v součinnosti s rekuperací, ochlazováním, otopnou soustavou je třeba zajistit jejich vzájemnou koordinaci. 

 

Komplexní řešení:
- Návrh systému měření parametrů ze vzduchotechnického zařízení a ostatních technologií TZB
- Návrh akčních členů pro řízení toku tepelné energie a vzduchu
- Elektrické zapojení a aktory v rozvaděči MaR

Monitorování a řízení 
Každou jednotku budete moci ovládat individuálně s prostorovým regulátorem a současně i s PC přes SW SCADA. Zároveň všechna nastavení, které zrealizujete na příslušném ovladači, se okamžitě projeví na PC a naopak.
Ovladače, které dodáváme, mají standardně k dispozici přehledný displej. V případě požadavku je možné použít i dotykový panel.
Systém umožňuje sledovat a řídit ve stejném grafické schématu zároveň klimatizační jednotky, které před tím fungovaly jako nezávislý systém.
Řídící algoritmus, který vyvíjí naše oddělení pro MaR vždy individuálně pro každého zákazníka, Vám zajistí, aby všechny systémy, které se podílejí na celkovém vnitřním klimatu v objektu, pracovali s maximální efektivitou